Vietnamobile - Vua Sim

Giá dự kiến : 75,000đ

Gói khuyến mãi hàng tháng:
1. Gọi nội mạng: miễn phí
2. Gọi ngoài mạng: 35 phút
3. Data: 4.5GB/ngày
4. Facebook: miễn phí

Vietnamobile - Vua Sim
Giá dự kiến : 75,000đ

Vietnamobile - V365

Giá dự kiến : 715,000đ

Gói khuyến mãi 365 ngày:
1. Gọi nội mạng: 12.000 phút
2. Gọi ngoài mạng: 1.000 phút
3. Nhắn tin nội mạng: 12.000 sms
4. Data: 1.460GB (4GB/ngày)

Vietnamobile - V365
Giá dự kiến : 715,000đ

Vietnamobile - Vua Data 6 tháng

Giá dự kiến : 265,000đ

Gói khuyến mãi hàng tháng:
1. Data: 7.5GB/ngày
2. Facebook: miễn phí

Vietnamobile - Vua Data 6 tháng
Giá dự kiến : 265,000đ

Viettel - 4G SmartPhone

Giá dự kiến : 75,000đ

Gói Ưu đãi 80.000đ/30 ngày (Trừ vào tài khoản chính):
1. Thoại: miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút
2. Data: 3GB/CK
* Ưu đãi sử dụng gói trong 12 Chu kì (CK)

Viettel - 4G SmartPhone
Giá dự kiến : 75,000đ

Viettel - Data

Giá dự kiến : 75,000đ

Gói Ưu đãi 70.000đ/30 ngày (Trừ vào tài khoản chính):
Data: 7.0GB/CK

Viettel - Data
Giá dự kiến : 75,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI