Đang tải...
1900 54 54 46
Tìm

Tìm theo >

Xem tất cả
 • iPhone 6 16GB Gold
  iPhone 6 16GB Gold 16,990,000 Đ 17,790,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 16GB Gold

  16,990,000 Đ 17,790,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 4.7 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 16GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 16GB Gold

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 01/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  Xem chi tiết tại đây
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 64GB Gold
  iPhone 6 64GB Gold 19,590,000 Đ 20,390,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 64GB Gold

  19,590,000 Đ 20,390,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 4.7 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 64GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 64GB Gold

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 01/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  Xem chi tiết tại đây
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 16GB Gold
  iPhone 6 Plus 16GB Gold 19,590,000 Đ 20,390,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 Plus 16GB Gold

  19,590,000 Đ 20,390,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 16GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 Plus 16GB Gold

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 01/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 16GB (Silver/Gray) iphone6
  iPhone 6 16GB (Silver/Gray) 16,990,000 Đ 17,790,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 16GB (Silver/Gray)

  16,990,000 Đ 17,790,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 4.7 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 16GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 16GB (Silver/Gray)

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 10/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  Xem chi tiết tại đây
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 16GB Silver iPhone 6 Plus
  iPhone 6 Plus 16GB Silver 19,590,000 Đ 20,390,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 Plus 16GB Silver

  19,590,000 Đ 20,390,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 16GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 Plus 16GB Silver

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 10/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 64GB Silver iphone-6-plus
  iPhone 6 Plus 64GB Silver 22,190,000 Đ 22,990,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 Plus 64GB Silver

  22,190,000 Đ 22,990,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 64GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 Plus 64GB Silver

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 10/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 16GB Gray
  iPhone 6 Plus 16GB Gray 19,590,000 Đ 20,390,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 Plus 16GB Gray

  19,590,000 Đ 20,390,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 16GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 Plus 16GB Gray

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 10/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 64GB Gray iphone-6-plus
  iPhone 6 Plus 64GB Gray 22,190,000 Đ 22,990,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 Plus 64GB Gray

  22,190,000 Đ 22,990,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 64GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 Plus 64GB Gray

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 10/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 64GB Gold iphone-6-plus
  iPhone 6 Plus 64GB Gold 22,190,000 Đ 22,990,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 200.000 đ - 600.000 đ

  iPhone 6 Plus 64GB Gold

  22,190,000 Đ 22,990,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 64GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 Plus 64GB Gold

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 01/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  Xem chi tiết tại đây
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 Plus 128GB iphone-6-plus
  iPhone 6 Plus 128GB

  iPhone 6 Plus 128GB

  - Màn hình Retina HD 5.5 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 128GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi
 • iPhone 6 64GB (Silver/Gray) iphone6
  iPhone 6 64GB (Silver/Gray) 19,590,000 Đ 20,390,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 500.000 đ - 1.000.000 đ

  iPhone 6 64GB (Silver/Gray)

  19,590,000 Đ 20,390,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 4.7 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 64GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 64GB (Silver/Gray)

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 01/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 500.000đ đến 1.000.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 6 128GB iphone6
  iPhone 6 128GB 21,990,000 Đ 22,199,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Khuyến mãi

  iPhone 6 128GB

  21,990,000 Đ 22,199,000 Đ

  - Màn hình Retina HD 4.7 inches
  - CPU Apple A8 Dual-core 1.4 GHz
  - RAM 1GB ROM 128GB
  - Camera 8 MP/1.2 MP
  - Hệ điều hành iOS 8

  Khuyến mãi

  iPhone 6 128GB

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 01/04 - 30/04/2015
  - Sạc dự phòng 8000 mAh (không áp dụng cho khách mua online)
 • iPhone 5S 16GB Gold iPhone 5S
  iPhone 5S 16GB Gold 13,990,000 Đ Mua Online: Giảm thêm 200,000 Đ Giảm từ 300.000 đ - 1.000.000 đ

  iPhone 5S 16GB Gold

  13,990,000 Đ

  - Màn hình LED IPS LCD 4 inches
  - Vi xử lý Dual-core 1.3 GHz
  - ROM 16GB, RAM 1GB
  - Camera chính 8 Mp, phụ 1.2 Mp
  - Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G, GPS, USB
  - Pin Li-Po 1560 mAh
  - Hệ điều hành iOS 7

  Khuyến mãi

  iPhone 5S 16GB Gold

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 16/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 300.000đ đến 1.000.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 4S 8GB iphone-4s
  iPhone 4S 8GB 5,990,000 Đ 6,990,000 Đ Khuyến mãi

  iPhone 4S 8GB

  5,990,000 Đ 6,990,000 Đ

  - Màn hình qHD rộng 3.5 inches
  - Hệ điều hành iOS 7
  - Bộ xử lý lõi kép 1 GHz
  - ROM 8 GB, RAM 512 MB
  - Máy ành 8MP, máy ảnh phụ VGA
  - Kết nối Wi-Fi, Bluetooth v4.0, 3G

  Khuyến mãi

  iPhone 4S 8GB

  Đồng loạt khai trương 3 chi nhánh tại Bình Dương - Đồng Nai - Tp. HCM
  Từ 28/03 - 30/04/2015
  - Sim data khủng trị giá 18.000.000đ
  Lưu ý: Chương trình áp dụng tại 3 chi nhánh sau:
  - 172-174 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
  Góc Đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, Khu Phước Hải, TT. Long Thành, Đồng Nai
  - Bưu điện thị xã Bến Cát, KP 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương
 • iPhone 5s 16GB iPhone 5S 16GB
  iPhone 5s 16GB

  iPhone 5s 16GB

  - Màn hình LED IPS LCD 4 inches
  - Vi xử lý Dual-core 1.3 GHz
  - ROM 16GB, RAM 1GB
  - Camera chính 8 Mp, phụ 1.2 Mp
  - Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G, GPS, USB
  - Pin Li-Po 1560 mAh
  - Hệ điều hành iOS 7

  Khuyến mãi

  iPhone 5s 16GB

  Sắm hàng hiệu - Trúng hàng triệu
  Từ 04/04 - 30/04/2015
  - Quay số 100% trúng: Giảm từ 200.000đ đến 600.000đ
  *Lưu ý: Không áp dụng cho mua online, khu vực tự chọn tại BigC, các chi nhánh khai trương và 4 chi nhánh Hà Nội + Hải Phòng (136 Phùng Khắc Khoan - 197 Đại La - 07 Hồ Tùng Mậu - 112-114 Lạch Tray, Hải Phòng)
 • iPhone 5S 32GB Gold iphone_5s_gold
  iPhone 5S 32GB Gold

  iPhone 5S 32GB Gold

  - Màn hình LED IPS LCD 4 inches
  - Vi xử lý Dual-core 1.3 GHz
  - ROM 32GB, RAM 1GB
  - Camera chính 8 Mp, phụ 1.2 Mp
  - Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G, GPS, USB
  - Pin Li-Po 1560 mAh
  - Hệ điều hành iOS 7

  Khuyến mãi
 • iPhone 5S 64GB Gold iphone_5s_gold
  iPhone 5S 64GB Gold

  iPhone 5S 64GB Gold

  - Màn hình LED IPS LCD 16 triệu màu 4 inches
  - Vi xử lý Dual-core 1.3 GHz
  ROM 64GB, RAM 1GB
  - Camera chính 8 Mp, phụ 1.2 Mp
  - Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G, GPS, USB
  - Pin Li-Po 1560 mAh
  - Hệ điều hành iOS 7

  Khuyến mãi
 • iPhone 4 8 GB White
  iPhone 4 8 GB White

  iPhone 4 8 GB White

  - Màn hình qHD rộng 3.5 inches
  - Hệ điều hành iPhone OS 4
  - Bộ xử lý 1 GHz Cortex-A8
  - ROM 8 GB, RAM 512 MB
  - Máy ảnh 5MP, máy ảnh phụ VGA
  - Kết nối Wi-Fi, Bluetooth v2.1, 3G

  Khuyến mãi
 • iPhone 4S 16 GB iphone-4s
  iPhone 4S 16 GB

  iPhone 4S 16 GB

  - Màn hình qHD rộng 3.5 inches
  - Hệ điều hành iOS 5
  - Bộ xử lý lõi kép 1 GHz
  - ROM 16 GB, RAM 512 MB
  - Máy ành 8MP, máy ảnh phụ VGA
  - Kết nối Wi-Fi, Bluetooth v4.0, 3G

  Khuyến mãi
 • iPhone 5 16 GB Apple iPhone 5 16 GB
  iPhone 5 16 GB

  iPhone 5 16 GB

  - Hệ điều hành iOS 6
  - Chipset Apple A6 , ROM 16GB, RAM 1GB
  - Màn hình LED-backlit IPS TFT, rộng 4.0 inches
  - Công nghệ Siri, hỗ trợ mạng 4G LTE
  - Kết nối : 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB

  Khuyến mãi
Hiển thị 23/23 sản phẩm